Mevlana Sözleri

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî

 • Gel, gel, ne olursan ol yine gel !
 • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 • Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verecek bir cevabım var.Ama bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye...
 • Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun.
 • Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman bilmem, yeter ki o kapıda durmayı bil!
 • Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur. Birde sen iste gör, hepsi birden yok olur.
 • Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters!
 • Kötü bir döneme girdiğinde ve her şey sana karşı gibi göründüğünde, bir dakika bile dayanamayacakmışsın gibi geldiğinde sakın pes etme... Çünkü işte orası gidişatın değişeceği yer ve zamandır.
 • Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
 • Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir.
 • Yüz rüzgarı olmak isterdim.
 • Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik?
 • Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz.
 • Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.
 • Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.
 • Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir, helvadır.
 • Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır.
 • Fakire verilen daha onun eline geçmeden Allah'a ulaşır.
 • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 • Beri gel, beri!
 • Her insan bir alemdir. İnsan düşünceden ibarettir, geri kalan et ve sinirdir.
 • Üç sözden fazla değil , Tüm ömrüm şu üç söz , Hamdım, piştim, yandım
 • Sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış.
 • İnanan kişi, işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç.
 • Bir katre olma, kendini deniz haline getir
 • Mideyi bırak da gönül tarafına salın. Salın da Allah’tan perdesiz selam alasın.
 • Gece esen ve suçsuzların ahına karışan
 • Ey arkadaş, sufi, bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun yarına kalsın demek, tarikat anlayışına uymaz.
 • Her rüzgarla otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar olsan da bir ota değmezsin.
 • Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 • Allah mermere emir vermez.
 • Birşeyi bulunmadığı yerde aramak aramamak demektir.
 • Dostun yanına hediyesiz gitmek,buğdaysız değirmene gitmek gibidir.
 • Kötülerin övülmesi arşı titretir.
 • İçinde azıcık nur olmayana, dışarıdan verilen öğüt fayda vermez. [1]
 • Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün. Her köşede bir çiçek dükkanı açan doğayı görün. Güller gülerek sesleniyor bülbüllere: Susun, susarak doğayı görün.
 • Çünkü insan, kendisi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.
 • Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
 • Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.
 • Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı.
 • Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
 • İnsanlar, güller arasında dikenler bulunduğundan şikayet edeceklerine, dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmelidir.
 • O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.
 • Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.
 • Nefsinin istediğini yapıp da bir de “inşallah” demek Allah’la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun?
 • Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.
 • Bil ki.. Domuzların önüne elmaslar serilmez, mücevherden ancak sarraflar anlar başkası bilmez, ne fark eder ki kör insan için elmas da bir cam da, sana bakan kör ise kendini camdan sanma.
 • Allah'ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen gönlüne sızlanma ve ağlayış verirsin.
 • Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.
 • Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.
 • İnsan içki içmekte serbest, ama sarhoş olmakta serbest değildir.
 • Hayatının gidişi, Hz.Muhammed’in sünnetinden sapmasın. Onu bırakma! Aklına ve hünerine az güven!
 • Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir.
 • Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma.
 • İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
 • Gönül nuru olmayan gönül, gönül değildir. Bedende ruh yoksa topraktır.
 • Din düşmanlarının başına kılınç ol, kurt gibilere ateş saç; çünkü onlar, Yusuf düşmanıdırlar.
 • Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içlerinde insan yok.
 • Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.
 • Allah’a şükür, rızkı artırır.
 • Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.
 • Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız
 • Sukunetim asaletimdendir. her lâfa verilecek bir cevabım var.lâkin; Bir bakarım lâf lâfmı diye , birde bakarım söyleyen adammı diye.
 • İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler.
 • Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın.
 • Allah üstünlük bakımından göz yaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu.
 • Secde ve rükû, varlık tokmağını, Allah kapısına vurmaktır. Çok vur, mutlaka açılır kapı.
 • Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
 • Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
 • Müzik Allah'ın dilidir.
 • Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı, cehennem ateşinin aslı oldun gitti.
 • Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.
 • Nerde akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir.
 • Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!
 • Madem ki rızkı taksim eden O’dur, o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah’tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikâyet eder, halinden sızlanırsın öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi? Akıllı ol.
 • Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.
 • Aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki
 • Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?
 • Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 • Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.
 • Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmayan herkese dost kesilir. Nakışsız ayna olur, tüm nakışlar onda seyredilir.
 • Sevgini vermesini öğren.
 • Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin.
 • Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 • Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.
 • Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.
 • Hem gam çağında, hem esenlik çağında Allah’a dayanmadan, tümden ona teslim olmadan başka her şey düzendir, tuzaktır.
 • Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk?
 • Filozofların felsefesi, insanoğlunun zan ve şüphesini artırır. İslam’ın hikmeti ise, insanı yücelere ulaştırır.
 • Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.
 • Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah'a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.
 • Aşk,herşeydedir ama hiçbirşeyde görünmez.
 • Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir
 • Sen anılması güzel olan söz ol.
 • Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır.
 • Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.
 • Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.
 • Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar.
 • Münafığın özrü kabul edilmez. Çünkü o özür dilindedir kalbinde değil.
 • Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.
 • İnsan dostunun huyunu alır.
 • Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde!
 • Kır oğul zinciri; hür gez, hür konuş,
 • Çalış çabala da nura ulaş. Pekmez içinde ne kaynatılırsa pekmez lezzeti alır. Havuç, elma, ayva, ceviz pekmezde kaynasa pekmez tadı alır. Bilgi nura karışırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgiden nur bulurlar.
 • İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.
 • Sarhoş, cinayeti yapar da sonra "özrüm vardı, kendimde değildim"der. Kendinde olmayış,kendiliğinden gelmedi sana,onu sen çağırdın.
 • Yok mu altından gümüşten bir kurtuluş?
 • Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.
 • Eğer müslümanca yaşamak istersen Kur’ân’a sarıl; çünkü, onsuz islami hayat mümkün değildir.
 • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.
 • Testide ne varsa dışına o sızar.
 • Mücevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherle alınamaz.[3]
 • Sen öyle büyük bir varlğın aşkını seç ki, bütün peygamberler, onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.
 • Hak'tan bahar fermanı gelmedikçe, toprak sırrını açmaz.
 • Hiçbir ölü öldüğüne hayıflanmaz, sadece azığının azlığına hayıflanır. Ölen kuyudan ovaya çıkmış demektir.
 • Güneş olmak ve altın ışıklar halinde
 • Arslanın boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir arslan.
 • Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.
 • Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış.
 • Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
 • Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
 • Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.[2]
 • Büyük Allah’tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah’ın lütfundan mahrumdurlar. Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler.
 • Şeytan tabiatı bakımından insana düşmandır. İnsanın helak oluşuna sevinir o.
 • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 • Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.
 • Cenab-ı Hakk kâfir için necis dedi. Fakat dikkat et ki; kâfirlerin dışı pis değildir. O pislik onların din ve ahlakındadır.
 • A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.
 • Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver.
 • Güzel yüz aynaya âşıktır.
 • Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir,
 • Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.
 • Sen zayıfları yardımcısız, kimsesiz sanma; Kur’ân’dan “İzâ câe nasrullâh”ı oku
 • Ne tükenmez hazinesin ey dil! Ne devasız bir dert!
 • Ten midesi insanı samanlığa çeker, gönül midesi reyhana çeker. Ot ve arpa yiyen kurban olur, Allah nuru ile nurlanan Kuran olur. Senin yarın pislik, yarın da misktir. Kuran’la miskini artır.
 • Sabır sevinç anahtarıdır.
 • Senin için başkasını terk eden, başkası için de seni terk eder.
 • Kendi körlüğünü tedavi etmeye çalış, yoksa alem hep O'dur, fakat O'nu görecek göz olmalıdır.
 • Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya.
 • Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?
 • Uyku ve uyanma bir nevi küçük mahşerdir.
 • Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun!
 • Can konağını aramadaysan, cansın; bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,bir damla su arıyorsan susun,zulmün peşindeysen zalimsin,aşkı arıyorsan aşıksın,Gönlün neye kapılmışsa O’sun sen. Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir
 • Herşeyi, aramadıkça bulamazsın; fakat bu dost başka; bunu bulmadan arayamazsın.
 • Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim
 • Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.
 • Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek.
 • Kargalar gülistanı işgal ettiklerinde bülbüller siner ve susar.
 • Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?
 • Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.
 • İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir.
 • Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
 • Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma! Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır. Korkarım ki,sen bu uykudan uyanınca gündüz olur.
 • Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.
 • Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir.
 • Yılan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş cehenneme sürer de ebedi hayatını mahveder.
 • Yerde bir zayıf aman dilerse, gökyüzü askerleri birbirlerine karışırlar.
 • Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.
 • Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma! Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.
 • Kim zahmet çekerse defineyi elde eder.
 • Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.
 • Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.
 • Nerde akarsu varsa, orada yeşillik vardır.
 • Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.
 • Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz
 • Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Şaşılacak olan odur ki bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.
 • Sebatsız sedef, inci tutmaz.
 • Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır.
 • Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki...
 • Gözünüzü açıp Kur’ân’a bakınız. Allah kelâmı olan kur’an’ın tüm ayetleri edep öğretmektedir.
 • Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.
 • Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir.
 • Kadınlarda hayvani sıfat fazladır. Çünkü kadın koku ve renge fazlaca meyleder.
 • Dıştaki ateş suyla söner. Şehvet ateşi, parladıkça parlar; adamın yüzünün suyunu yerlere döker.
 • Canım tenimde oldukça Kur’ân’ın kölesiyim. Ben Hakk’ın seçkin peygamberi Muhammed’in yolunun toprağıyım. Her kim bundan başka benden bir söz naklederse, ona çok üzülür ve o sözden de çok üzüntü duyarım.
 • Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil.
 • Cehalet insanı çirkinleştirir.Suskunluğum asaletimdendir.Her lafa verilecek cevabım vardır.Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye.
 • O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin.
 • Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah'ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.
 • Sual de bilgiden doğar, cevap da.
 • Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha bir altın çalmışsın ha bir iğne.
 • Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.
 • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir.
 • Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.
 • Hamdım, piştim, yandım.
 • İnsan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir.
 • Üstünün dostu ol ki üstün olasın... Kendine gel be hey azgın, mağluplarla dost olma! Münkirin delili ancak ve ancak şudur: Ben şu görünen yurttan başka bir şey görmüyorum! Hiç düşünmez ki nerede görünen bir şey varsa o, gizli hikmetleri haber vermededir. Her görünen şeyin faydası, faydanın ilaçlarla gizli oluşu gibi o şeyin içinde gizlidir.
 • Ne olursan ol,yine gel.
 • Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin.
 • Bir adamın camilere alıştığını görürseniz, imanlı olduğuna şahitlik ediniz.
 • Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır.
 • Bütün kâinat birbirine sevgi ile bağlanmış.
 • Şunu iyi bilki;eğer, gönlün, sırlarına mezar olursa muradın çabucak hasıl olur.
 • Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.
 • Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen.
 • Nasıl olur da deniz, köpeğin agzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 • Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,Geriye kalan et ve kemiksin,Gül düşünür gülüstan olursun,Diken düşünür dikenlik olursun
 • Sabır, demir kalkandır.
 • Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı
 • Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.
 • Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur.
 • Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.
 • Beni bir ben bilirim, bir de Yaradan.Bana bir ben lazımım, bir de Anlayan.
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.
 • Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır.
 • Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.
 • Genişlik, sabırdan doğar.
 • Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?
 • Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa.
 • Kanat vardır Doğanı padişaha götürür;Kanat vardır Kuzgunu leşe götürür
 • Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.
 • Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
↑→ Facebook'ta paylaş Tweetle

↑Facebooktan takip et

Mevlana Sözleri

24 yorum

Yorum kimden: irem tezer [Ziyaretçi]
irem tezeriyi dostlar temiz hesaplarla kurulur
12/11/12 @ 18:44
Yorum kimden: enescan [Ziyaretçi]
enescançok güzel
,
12/02/13 @ 14:57
Yorum kimden: damla [Ziyaretçi]
damlaödevime çok yardımcı oldunuz
14/05/13 @ 19:32
Yorum kimden: hamza [Ziyaretçi]
hamzasüpeeeeeeeeeeer
15/05/13 @ 21:29
Yorum kimden: arda [Ziyaretçi]
ardazeynep aşkım seni seviyorum
16/05/13 @ 17:04
Yorum kimden: bilinmez kim bu kişi [Ziyaretçi]
bilinmez kim bu kişisüpır dupır bir site harika teşekkürler
22/05/13 @ 21:59
Yorum kimden: a emirhan [Ziyaretçi]
a emirhangerçekten ödevimle ilgili özlü sözler bunlar
25/05/13 @ 15:12
Yorum kimden: ecem [Ziyaretçi]
ecemödevim çok güzel olucak
28/09/13 @ 13:28
Yorum kimden: berke [Ziyaretçi]
berkeçok güzel
08/10/13 @ 14:54
Yorum kimden: sanalika [Ziyaretçi]
sanalikaçok güzel ödevimden 100 alırım inşallah
25/11/13 @ 16:54
Yorum kimden: ömer [Ziyaretçi]
ömerbu nu yazanlara çok teşekkür ederim ödevim den kesin 100 alırımmm
07/12/13 @ 14:17
Yorum kimden: sıla [Ziyaretçi]
sılaseçmeli dersteki temel dini bilgiler ödevime yardımcı oldu
24/12/13 @ 19:33
Yorum kimden: kimkiacabaeödevdenAkıllı0ödevben [Ziyaretçi]
kimkiacabaeödevdenAkıllı0ödevbenGerçekten harika ... Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.
01/01/14 @ 19:09
Yorum kimden: sdsadas [Ziyaretçi] Email
sdsadasTürkçe ödevim için çok işe yaradı :d:d:d:dd::D:d:D
08/01/14 @ 16:32
Yorum kimden: ölüm [Ziyaretçi]
ölümçok güzel ama bazı yazım yanlışları var
10/03/14 @ 13:37
Yorum kimden: Ayşegül Aylıdere [Ziyaretçi]
Ayşegül AylıdereGerekten devime çok yardımcı oldu emeği geçenlere teşekkürler.Ayrıca harika çok eğendim...
10/03/14 @ 17:58
Yorum kimden: Pixie [Ziyaretçi]
Pixieharikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
11/03/14 @ 16:41
Yorum kimden: birsen [Ziyaretçi]
birsenödevime yardımcı olduğunuz için teş.ederim
27/03/14 @ 22:39
Yorum kimden: arsız bela [Ziyaretçi]
arsız belaçok güzel
29/03/14 @ 14:49
Yorum kimden: zeynep1733 [Ziyaretçi]
zeynep1733sssssssssssssssüüüüüüüüüüppppppppppppppeeeeerrrrrrr
07/05/14 @ 20:07
Yorum kimden: Dilara [Ziyaretçi]
DilaraÇok güzel bir söz ödevim vardı ama okurken kendimi başka bir yerde buldum. Allah Razı olsun bana bu ödevi veren din hocasından.


09/05/14 @ 15:09
Yorum kimden: 000 [Ziyaretçi]
000kompozisyon da olsa
14/05/14 @ 22:04
Yorum kimden: mevlana [Ziyaretçi]
mevlanaçok güzeller

30/05/14 @ 14:47
Yorum kimden: meryem [Ziyaretçi]
meryemGerçeten cok güzel herkese tafsiye ederim
04/06/15 @ 09:59

Yorum yap


Email adresiniz sitede GÖSTERİLMEYECEKTİR
(Satır aralıkları <br /> olur.)
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
Gel, gel, ne olursan ol yine gel ! Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verecek bir cevabım var.Ama bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye... Kendi “Gel, gel, ne olursan ol yine gel ! Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verecek bir cevabım var.Ama bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye... Kendini okyanusta bir damla sanma…„ —Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
8 out of 10 11387 Oy 20 Kritik