Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek

 • Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürümde adına leke sürdürmem, Gururdur namustur bayrak ve sancak, aksada kanım zalimi güldürmem!
 • Ölüm Zorların Zoru, Yaşamak Ondan da Zor!
 • Evdeki hesabımız bile çarşıya uymuyorken, ahiret hesabımızın vay haline.
 • Seni affetmek hayatımın en büyük hatasıydı. Nerden bilebilirdimki. Katilini affedersen seni yine öldüreceğini..
 • Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla! Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanla.
 • Başım çığlıklı bir çocuk, onu nasıl avutsam? Ne yapsam da ölümü bir saatcik unutsam ?
 • Kendini dünyalar kadar değerli zannedenlere kısa bir not; Dünya beş para etmiyor..
 • Öz anne-babasını huzurevine gönderip, evde kedi köpek besleyen insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz…!
 • Öyle Ucuz Değil Gül Koklamak… Gül Tutan Ele Diken Batmalı… Bir Aşka Gönül Veren O Aşkın Kapısında Yatmalı!
 • Kişiye göre davranacaksın, küçükle küçük olacaksın hatta; Ama seviyesizin seviyesine inecek kadar düşmeyeceksin hayatta..
 • Chp bir parti değil. Türk’e dinini, dilini, ve özünü kaybettirmeye memur, bir katliam müessesesidir.
 • Dağı Tanıyan, Nasıl Tanımaz Uçurumu? Madem ki Yükseliş Var, İniş Olmaz Olur mu?
  Patiska kefen çürük teneşir isli kazan. Minarede “ölü var!” diye bir acı salâ… Er kişi niyetine saf saf namaz… Ne alâ! Böyledir de ölüme kimse inanmaz hâlâ! Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan…
 • Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!
 • Tanzimattan beri devam eden sahte inkılâplar ve bu inkılâpların türettiği sahte kahramanlar, dâvâmızın, müşahhas plânda baş meselesidir. (İdeolocya Örgüsü / Sayfa 12)
 • Büyük Doğu, âlem olduğu mefkûre çerçevesinde senfonik bir orkestra. (a.g.e. / Sayfa 13)
 • Her şey Doğu'dan geldi; her şey, her şey, yani ruhumuz. (a.g.e. / Sayfa 36)
 • Mesele, Batı'yı anlamak. Dâvânın en nazik istikâmeti, bütün mâzi ve tarih hükümlerinin özü ve halinde bugün Doğu'nun Batı'ya karşı nasıl bir anlayış tavrı takınacağında. (a.g.e. / Sayfa 41)
 • İlk buhran devremizde, bağlı olduğumuz iman manzumesinin vecda ve aşkını kaybettikten sonra anlamadan kabuğa mıhlı kalmak yüzünden, Batı harikasını hemen müşahede altına alıp ciğerlerimize sindirmek ve şahsiyetimizi kaybetmeksizin kanımızda eritmek imkanlarından nasıl mahrum kaldıksa; ikinci buhran devremizde, ayılmak bilmez bir hayret ve dehşet psikolocyası altında, Batı'nın kabuğunu bir türlü oyamadık ve meyvesine eremedik. (a.g.e. / Sayfa 55)
 • Şahsiyeti, Fransızların (Lejyon donör) nişaniyle mükâfatlandırılan Tanzimat'ın Mecelle'sine karşılık, boyacı küpü tercüme kazanına sokulup çıkarılmış İsviçreli Türk Medeni Kanunu nedir? (a.g.e. / Sayfa 63)
 • Düşünmediğimizi düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız. (a.g.e. / Sayfa 72)
 • Yalnız İslâmiyete inanıyoruz! (a.g.e. / Sayfa 103)
 • O küllî şeyin adı ki İslâm, her şey onda, o da her şeyde... (a.g.e. / Sayfa 105)
 • İnsan olduğu için İslâm oldu; ve İslâm olduğu için insan vardır. (a.g.e. / Sayfa 112)
 • Bir kişinin herkes, herkesin de bir kişi olduğu hakikati İslâmındır. (a.g.e. / Sayfa 117)
 • Âlemde tek adalet kaynağı, İslâm... (a.g.e. / Sayfa 125)
 • İslâmiyet'in kılıcı bizzat merhamettir. Hıristiyanlıktaki sun'i merhamet edebiyatı değil... (a.g.e. / Sayfa 131)
 • Aya biz gidecek ve oraya, bilmem kaç yıldızlı Amerikan bayrağı yerine Tevhid livâsını biz dikecektik! (a.g.e. / Sayfa 132)
 • Fakat İmparatorluk o kadar cüsselidir ki, can çekişirken bile dünyayı titretmektedir. (a.g.e. / Sayfa 144)
 • Tanzimatın, olmaması değil, aksine, İslâmlık emrinde ve çok daha geniş ve köklü bir hareket şeklinde olması lâzımdı. (a.g.e. / Sayfa 151)
 • Giden şey İslâm, gelen şeyse hiçti. (a.g.e. / Sayfa 155)
 • Kanunî devrinden beri gerçek inkılâbı bekliyoruz. (a.g.e. / Sayfa 161)
 • Gerçek Türk tarihi henüz yazılmamıştır. Yazılabilseydi zaten mesele yoktu. (a.g.e. / Sayfa 167)
 • Fakat sadece ruhlarda ve düşünce çevresinde bir inkılâp... (a.g.e. / Sayfa 194)
 • Bu inkılâbın âletleri, söz ve kalem... (a.g.e. / Sayfa 194)
 • Çölde, devesine, kölesiyle nöbetleşe binen Reisler Reisi'nin ahlâkı. Buna muhtacız... (a.g.e. / Sayfa 396)
 • İslâm ahlâkı, buna muhtacız. (a.g.e. / 398)
 • Biz, gerçek milliyetçiliği, geriye doğru değil, ileriye doğru, menba istikâmetinde değil, mansap istikâmetinde, tohum üstünde değil ağaç üstünde karar kılıcı bir anlayış ve görüşe bağlıyoruz. (a.g.e. / Sayfa 399)
 • İnsan hür değildir; hür olan, eşek veya köpek... (a.g.e. / 424)
 • Hürriyet bir gâye değil, vasıtadır ve gâye bir tarafa bırakılıp vasıta gâyeleştirilemez. (a.g.e. / Sayfa 425)
 • Bir dilde uzun, dolgun ve çok heceli kelimeler, tefekküriyet ve medeniyet işaretidir. (a.g.e. / Sayfa 427)
 • Dünyada hiçbir dil yoktur ki, bugünkü Türkçe'nin yazılış derecesinde (fonetik-seslendirildiği gibi) olsun. (a.g.e. / Sayfa 428)
 • Ruhumuzun ırzına geçtiği sanılar Arapçayı karşılık, ruh ismet ve iffetimiz gâvurcaya karşı takdim ve teslim edilmiştir. (a.g.e. / Sayfa 431)
 • Bir milletin diliyle oynamak, onun hayatıyla oynamaktır. (a.g.e. / Sayfa 435)
 • Yine o, hep o, yalnız o, daima o... (a.g.e. / Sayfa 476)
 • Gerilerini dönüp, ileriye kıçlarındaki gözle bakanlar bize "gerici" diyor. (a.g.e. / Sayfa 536)
 • Gerici... O da ne kelime? Gerilerinde damgamız mı var ki gerici oluyoruz? (a.g.e. / Sayfa 536)
 • Gerici kelimesi, ancak gerilerini döndürmekten başk abir hüneri olmayanlara yakışır. (a.g.e. / Sayfa 537)
 • Hasret, vuslatın yarısıdır. İste ki olsun! (a.g.e. / Sayfa 554)
 • Sen yalnız düşün! (a.g.e. / Sayfa 556)
 • Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter! (a.g.e. / Sayfa 556)
 • Abdülhamîd`i anlamak herşeyi anlamak olacaktır. (Ulu Hakan / Sayfa 643)
 • Allah'ı bulamamacasına aramak, ebediyen aramak olan şiirin gayesi, ilk dayanak ve çıkış noktası olarak din temeline muhtaçtır.
 • Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz.
 • Arı bal yapar, fakat balı izah edemez. Ağaçtan düşen elma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.
 • Bana "çağdışı" diyorlarmış. Ne büyük bir onur! Ben bu çağın dışında kalmayayım da, içinde mi boğulayım?
 • Bir kız öğrenciyi, başını örttüğü için tahsil hakkından mahrum etmek, İstiklâl savaşı başlarında ve Maraş'ta, düşmanlar tarafından başörtüsü çıkarılıp düşürüldüğü için başlayan millî şahlanışın ruhuna tükürmektir.
 • Biz şiiri iman için bilmişiz; ve bu mihrak bilgiyi, her bilginin geçtiği binbir yol ağzı biliyoruz.
 • Cevabımın şiddetinden susuyorum!
 • Çile kapısından erişilecek dünyayı bilseydin, yatağını yorganını satardın.
 • Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.
 • Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok... Şiir ve san'atsa hiç yok...
 • Demokrasi, kendini çölde hayal edenlerin serabıdır. Yaşanmaya değer hayatı bul ve ölümsüzlüğe geç!
 • Ey Türk ruhumun atomu. Çatla ve idealinin baş harflerini göklere yaz!
 • Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür.
 • Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki cemiyetin üstüne çıkalım.
 • Mâsum, küçücük bir taşın beresi üzerine flaster yapıştırmak ne demek? Haklı, koca bir güllenin yere sereceği leşinin üstünü örtecek kanlı kefenden ne haber?
 • Salaklık bulaşıcıdır.
 • Şimdi Fatih kalksa mezarından ne ben onu tanırım ne o beni tanır. Ama İstanbul'u Bizanslılar almış deyip tekrar savaşır!
 • Şiirde gaye, kökte Allah ve mutlak hakikat olarak, dalda sırrilik ve remziliktir.
 • Şiirde baş unsur, fikirle hissin ara çizgisi üzerinde, duygulaşmış düşüncelerdir.
 • Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.
 • Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de, bas ve yürü!
 • İdrâk, idrâksizliğin idrâkini idrâktır!
 • İnsan başiyle fare kafasını birbirinden ayıran tek hassa, fikir öfkesidir.
 • İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork!
 • Aydınlık yolu herkes bulur mesele karanlık yolda ışık aramak
 • Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir.
 • Necip Fazıl üstada sordular; "Biri Tanrı der, biri Allah, hangisi doğru, Tanrı mı Allah mı?" Üstad cevabı yapıştırır; "Allah, Tanrı'nın belasını versin!"
 • Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer, perdesiz ev de ya satılıktır yada kiralık."
↑→ Facebook'ta paylaş Tweetle

↑Facebooktan takip et

Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

4 yorum

Yorum kimden: ilayda [Ziyaretçi]
ilaydasüper sözler ya mest oldum burda muhtesem yani bu adammmm
09/01/13 @ 16:09
Yorum kimden: mervee [Ziyaretçi]
merveesüper kulade (her zaman olduğu gibi)
24/11/13 @ 00:40
Yorum kimden: muazzez [Ziyaretçi]
muazzezkalemi güçlü çok zekice
25/02/14 @ 09:28
Yorum kimden: zeynepdemir [Ziyaretçi]
zeynepdemirciiixxxx :-) :-) :-)
07/04/14 @ 13:45

Yorum yap


Email adresiniz sitede GÖSTERİLMEYECEKTİR
(Satır aralıkları <br /> olur.)
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
Necip Fazıl Kısakürek sözleri, Necip Fazıl en güzel sözleri, Necip Fazıl'ın kısa anlamlı özlü sözleri.Necip Fazıl Kısakürek kimdir ? Necip Fazıl hayatı, özlü sözleri, vecizeleri, biyografisi, eserleri, özdeyişleri Ne “Necip Fazıl Kısakürek sözleri, Necip Fazıl en güzel sözleri, Necip Fazıl'ın kısa anlamlı özlü sözleri.Necip Fazıl Kısakürek kimdir ? Necip Fazıl hayatı, özlü sözleri, vecizeleri, biyografisi, eserleri, özdeyişleri Necip Fazıl en güzel şiirleri„ —Necip Fazıl Kısakürek
9 out of 10 10766 Oy 14 Kritik