Eflatun (Platon) Sözleri

Platon (Eflatun)

Çevirdiğimiz Eflatun (Platon) sözleri

 • Politika ile uğraşmayacak kadar akıllı olanlar, aptal olanlar tarafından yönetilerek cezalandırılırlar.
 • Başlamak işin en önemli kısmıdır.
 • Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.
 • Akıllı insanlar söyleyecek lafı olduğu için konuşur; aptallar illa bir şey söylemek zorunda olduğu için.
 • Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz; hayatın asıl trajedisi insanlar aydınlıktan korktuklarındadır.
 • Savaşın sonunu yalnızca ölüler görür.
 • Demokrasi despotluğa dönüşür.
 • İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.
 • Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.
 • İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.(Sokrates haksız yere öldürüldükten sonra sarfettiği söz.)

Alıntı Eflatun (Platon) sözleri

 • Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
 • Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Eflatun (Plato)'un Erdem hakkında düşünceleri

 • Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir. Telhis 29
 • Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.
 • Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Eflatun (Platon)'un Terbiye hakkında sözleri

 • Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
 • Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s43
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s39

Eflatun (Platon)'un Kanunlar üzerine sözleri

 • İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46
 • Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46
 • Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s40
 • Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Musıki

 • Her şey de iyi kötü olabilir. Musıkide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musıki iyidir. TNE s.38

Edep (Saygıbilirlik)

 • İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s47
 • Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s47
 • Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
 • Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
 • İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
 • Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
 • İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
 • Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s50

Şehir (Site)

 • HAKİKATTTE ŞEHİR BİR YER VEYA İNSANLAR TOPLULUĞUNDAN İBARET EDEĞİLDİR.Şehir olmanın gerekleri vardır.Bunlar:halkının kanun kabul eder olması gerekir.İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında ÖVÜLÜP BEĞENİLECEK BİR TAKIM HUYLARI VE ADETLERİNİ GÖRÜLMESİ, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin temininine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s51
 • Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s52

Eflatun (Plato)'nun Ahlak ile ilgili görüşleri

İşler

 • Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.
 • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
 • Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Felsefe

 • Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Çeşitli

 • Beden ruhun mezarıdır...
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
 • Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.
 • Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.
 • Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
 • Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür
 • Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.
 • Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.
 • Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kaanati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.
 • Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Muhasebe

 • Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Eflatun (Platon) Kimdir  ?

Platon(Eflatun) (Yunanca: Πλάτων, Plátōn) (d. M.Ö. 427 - ö. M.Ö. 347) Platon Arapçada P harfinin olmamasından dolayı Arap dünyasında Eflatun olarak anılmaktadır. Çok önemli bir Antik/Klasik Yunan filozofu olduğu gibi, matematikçi, felsefi diyaloglar yazarı ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusuydu da. Bu akademi aynı zamandan günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarakta kabul edilir. Platon, akıl hocası Sokrat (Socrates) ve öğrencisi Aristo (Aristotle) ile birlikte, doğal felsefe, bilim ve Batı felsefesinin temellerini attı. Eflatun, aslında Socrates'in öğretilisi ve öğrencisiydi. Socrates'in düşüncelerinden olduğu kadar öğretmeninin adalete uymayan öldürülmesinden de etkilenmişti. Geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, Yunanca Platon (geniş göğüslü) lakabı ile anıldı ve tanındı.

↑→ Facebook'ta paylaş Tweetle

↑Facebooktan takip et

Eflatun (Platon) Sözleri

Henüz yorum yok

Yorum yap


Email adresiniz sitede GÖSTERİLMEYECEKTİR
(Satır aralıkları <br /> olur.)
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
Başlamak işin en önemli kısmıdır. Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. Demokrasi despotluğa dönüşür. İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil. Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidi “Başlamak işin en önemli kısmıdır. Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. Demokrasi despotluğa dönüşür. İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil. Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir. İnsanoğlu, bilgeliği sevenler…„ —Platon (Eflatun)
8 out of 10 12124 Oy 17 Kritik