Ziya Paşa özlü sözleri

Ziya Paşa

 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr. Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
 • Vefasızın meclisinde bade içilmez.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.
 • Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık

  • Fellah-ı Vatan:Vatan-ı kurtarıcılar
 • İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib;Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et
 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
↑→ Facebook'ta paylaş Tweetle

↑Facebooktan takip et

Ziya Paşa özlü sözleri

3 yorum

Yorum kimden: burak [Ziyaretçi]
burakçok güzel özlü sözleri var
26/11/12 @ 16:02
Yorum kimden: selim [Ziyaretçi]
selimbence gerçekten çok güzel olmuş bu site
22/02/13 @ 09:49
Yorum kimden: Ayşegül [Ziyaretçi]
AyşegülHic guzel degil sozleri degil siirleri daha cok lazim oluyor
03/05/14 @ 19:40

Yorum yap


Email adresiniz sitede GÖSTERİLMEYECEKTİR
(Satır aralıkları <br /> olur.)
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez. Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın. Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen ha “İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez. Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın. Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın. Ayinesi i…„ —Ziya Paşa
8 out of 10 10079 Oy 8 Kritik