Ziya Paşa özlü sözleri

Ziya Paşa

 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr. Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
 • Vefasızın meclisinde bade içilmez.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.
 • Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık

  • Fellah-ı Vatan:Vatan-ı kurtarıcılar
 • İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib;Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et
 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
↑→ Facebook'ta paylaş Tweetle

↑Facebooktan takip et

Ziya Paşa özlü sözleri

3 yorum

Yorum kimden: burak [Ziyaretçi]
burakçok güzel özlü sözleri var
26/11/12 @ 16:02
Yorum kimden: selim [Ziyaretçi]
selimbence gerçekten çok güzel olmuş bu site
22/02/13 @ 09:49
Yorum kimden: Ayşegül [Ziyaretçi]
AyşegülHic guzel degil sozleri degil siirleri daha cok lazim oluyor
03/05/14 @ 19:40

Yorum yap


Email adresiniz sitede GÖSTERİLMEYECEKTİR
(Satır aralıkları <br /> olur.)
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)
İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez. Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın. Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen ha “İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez. Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın. Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın. Ayinesi i…„ —Ziya Paşa
10 out of 10 9338 Oy 13 Kritik