Pazartesi !

Pazartesi ile ilgili 3 acımasız gerçek:
Yarın Cuma değil.
Öbür gün de Cuma değil.
Ondan sonraki gün bile Cuma değil !

» More | 27/05/13 20:42 | by | Categories: Alakasız Komik |